Senri Kawaguchi -
LOVER COME BACK TO ME
Yukiko Onishi (Sax) - Mana Imanaga (Bass) - Shoko Nagasaki (Keys)